PROJEKT

Efter en vecka med fjällsäkerhet var det denna vecka dags för oss att börja arbeta med våra projekt. Sammanlagt är nio veckor under utbildningen avsatta i schemat för projektarbete och denna var alltså den första. Då vi hade lov efter denna vecka valde många att åka hem och jobba med projekten.

Innan projektveckan gick Håkan igenom vad man ska tänka på när man arbetar i projektform. Han berättade att före projektets start ska en skriftlig projektbeskrivning lämnas in. Där beskriver man bland annat vad syftet och målet är, hur genomförandet och redovisningen ska gå till samt lägger upp en budget över vilka kostnader man beräknar komma ha under projektets gång. Efter projektets slut ska man sedan redovisa resultatet, både skriftligt och muntligt.

Vi fick även berätta för varandra i klassen vilka projekt vi hade planerat att genomföra, vilket var väldigt intressant att lyssna på då det var en uppsjö av olika projekt som presenterades. Vissa har valt att göra flera kortare projekt och andra ett längre som genomsyrar hela utbildningen. Ett axplock: vintertur i Børgafjell nationalpark, skriva artiklar om friluftsliv, bygga en flotte och färdas på denna längst Klarälven, göra en dokumentärfilm, bestiga Matterhorn och åka Vasaloppet.

Att vara veckoansvarig för denna vecka var inte särskilt krävande, då alla skötte sig själva och vi inte hade några schemalagda lektioner. Förhoppningsvis förflöt veckan utan större problem för alla.

/ Emilia

#projekt #fjälledarlinjen #storuman