Fjäll 21

Faddertur i Ammarnäs 2012 med två f.d. elever ur den förra klassen, Fjäll 20.